Підписатися на RSS

Дніпропетровський обласний осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації студeнтів-інвалідів “ГАУДЕАМУС”

Голова осередку – Каліберда Юрій Юрійович

Загальні положення про осередок

Дніпропетровський обласний осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації студeнтів - інвалідів «Гаудеамус» – Осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації студeнтів - інвалідів “Гаудеамус” (зареєстрована Міністерством юстиції України 16 вересня 2003 року під №1959, ідентифікаційний код № 26437102. Набула статусу молодіжної у 2006 р.) був створений 21 травня 2008 р. (реєстраційний номер у Книзі обліку громадських організацій - №253). Юридична адреса Осередку: Україна, 49112, м. Дніпропетровськ, вул. Кoсмонaвта Вoлкoва, 6-б. Осередок поширює свою діяльність на територію м. Дніпропетровська та Дніпропетровської області.

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОСЕРЕДКУ

Основною метою діяльності Осередку є задоволення та захист законних соціальних, культурних, освітніх та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння розвитку інноваційної освітньої діяльності в галузі навчання, працевлаштування та розвитку молодіжного підприємництва студeнтів із інвалідністю.

Основними завданнями Осередку є:

 • сприяння практичному здійсненню молодіжних загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціального становища студeнтів та молоді з інвалідністю;
 • сприяння поліпшенню умов навчання, професійної підготовки, освіти, праці, соціальної адаптації та інтеграції інвалідів у навколишнє середовище, в тому числі шляхом створення власних підприємств, підрозділів та виробничих дільниць;
 • вивчення досвіду зарубіжних країн у галузі освіти, працевлаштування, культури, соціально-правового захисту та реабілітації інвалідів;
 • сприяння впровадженню новітніх освітніх методів і технологій, спеціальних засобів, що полегшують навчання та працевлаштування молоді з інвалідністю (включаючи дистанційну освіту, технічну підтримку, педагогічні технології тощо);
 • розробка і сприяння впровадженню проектів, спрямованих на покращення освітньої політики в Україні, соціальної і професійної реабілітації осіб із особливими потребами;
 • сприяння розвитку творчих здібностей талановитої молоді з числа інвалідів, а також розвитку освіти, культури, спорту;
 • формування всебічно розвиненої особистості засобами фізичної культури і спорту, пропаганда здорового способу життя, запровадження фізичної культури і спорту в систему навчання, роботу, побут і відпочинок;
 • розвиток міжнародних зв‘язків і співробітництва з освітянськими, спортивними та іншими організаціями та закладами, організація стажувань, практики, змагань та фестивалів молоді з інвалідністю на базі міжнародних і вітчизняних навчальних закладів України;
 • сприяння в організації нaукових та соціологічних досліджень з питань інвалідності;
 • допомога у працевлаштуванні та кар‘єрному зростанні інвалідів-членів Осередку;
 • сприяння створенню для студeнтів-інвалідів рівних із іншими громадянами можливостей брати участь у всіх сферах життя.

ЧЛЕНИ ОСЕРЕДКУ, ЇХНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Членство в Осередку є індивідуальним.

Індивідуальними членами Осередку можуть бути:

 • молоді люди віком до 28 років, у тому числі студeнти вищих навчальних закладів, які мають інвалідність будь-якої групи і нозології, незалежно від статі, національності, віросповідання, фінансових можливостей;
 • інші громадяни, які активно працюють на благо Осередку за умови, що їх кількість не перевищує 1/3 всіх членів Осередку.
 • Прийом індивідуальних членів здійснюється Осередком на підставі письмової заяви та документів, що підтверджують інвалідність, які подаються до Осередку. Членство в Осередку не виключає можливості членства в інших об’єднаннях громадян, окрім тих, мета і завдання діяльності яких суперечать Статуту Організації та Положенню Осередку.

Члени Осередку мають право:

 • обирати та бути обраними делегатами на Конференцію Організації і до керівних органів Осередку та Організації;
 • брати участь у заходах, що проводяться Осередком;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Осередку та його керівних органів;
 • отримувати будь-яку інформацію, пов’язану з діяльністю Осередку;
 • звертатися до Президії Організації з оскарженням рішення виборчих органів і керівних осіб, отримувати офіційну письмову відповідь на свою скаргу. Члени Осередку зобов’язані:
 • дотримуватися вимог Статуту Організації та Положення Осередку;
 • виконувати рішення керівних органів Організації та Осередку, прийняті в межах їх компетенції;
 • керуватись у своїй діяльності рішеннями Президії Організації, її програмними документами;
 • поважати права і законні інтереси інших членів Осередку;
 • поважати права людей із інвалідністю, визнавати рівність їхніх прав і можливостей;
 • брати участь у роботі Осередку;
 • сприяти розширенню ідей Осередку;
 • сприяти виконанню програм і планів роботи Осередку;
 • дотримуватись загальнолюдських норм моралі.

Членство в Осередку припиняється:

 • за власним бажанням на підставі письмової заяви до органу, що здійснював прийом;
 • через виконання дій, що приносять матеріальні і моральні збитки Організації, завдають шкоду її іміджу;
 • у примусовому порядку за порушення Статуту Організації, Положення Осередку на підставі рішення Зборів Осередку;
 • у випадку смерті члена Осередку.

СПИСКИ ЧЛЕНІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОСЕРЕДКУ «ГАУДЕАМУС»

 1. Каліберда Юрій Юрійович – Голова Осередку
 2. Самсонова Марина Олександрівна – заступник Голови Осередку
 3. Федько Анжеліка Володимирівна
 4. Гобозова Заліна Отарівна
 5. Гуменюк Олександр Георгійович
 6. Ляховченко Наталя Михайлівна
 7. Ровна Людмила Григорівна
 8. Попова Юлія Павлівна
 9. Копилова Наталія Георгіївна
 10. Васильєв Станіслав Васильович

Завантажити заяву до вступу в організацію "Гаудеамус"

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 342

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.